PSIHIJATRIJA&
PSIHOLOGIJA

Pregled psihijatra

Što je psihijatrijski pregled?

Psihijatrijski pregled se najčešće odvija kroz razgovor sa psihijatrom tijekom kojeg se u ozračju povjerenja zajedničkim radom nastoji što bolje upoznati pacijentove poteškoće, okolnosti koje su do njih dovele, važne činjenice iz prošlosti povezane s aktualnim poteškoćama, kao i sve druge činjenice koje su bitne za kvalitetno dijagnosticiranje stanja i primjenu odgovarajućih terapijskih postupaka. Prvi pregled u pravilu traje 45 minuta i više, dok ostali pregledi mogu biti i kraćega trajanja.

Kada je potreban psihijatrijski pregled?

Pregled psihijatra je potreban kod postojanja psihičkih smetnji koje remete naš doživljaj dobrog psihičkog zdravlja, komunikaciju s drugim ljudima i sprečavaju nas u postizanju željenog uspjeha u obitelji, na radnom mjestu, fakultetu, školi i dr. 
Najčešće se radi o stanjima koje je većina ljudi u stanju prepoznati kod sebe i drugih ljudi poput napetosti, uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, napadaja panike, straha, misli i postupaka za koje vjerujemo da nismo u stanju sami kontrolirati, poteškoća usnivanja, učestalih buđenja, naglašenog osjećaja umora, bezvoljnosti, nesposobnosti osjećanja sreće i zadovoljstva, nezaintersiranosti za zbivanja u okruženju, poremećaja koncentracije, poteškoća zapamćivanja i prisjećanja, bržeg mentalnog zamora, smanjenja ukupnih intelektualnih sposobnosti, moguće pojačane potrebe za uzimanjem lijekova, cigareta, alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.
U manjem broju slučajeva radi se o težim psihičkim premećajima kod kojih neke osobe nisu u stanju same prepoznati svoje psihičke poteškoće ili negiraju postojanje evidentnih psihičkih poteškoća, a iste se najčešće očituju u poremećenom doživljaju realiteta, čudnim idejama, mogućim slušnim ili vidnim halucinacijama odnosno obmanama, upadljivim poremećajem govora i ponašanja, gubitkom kontrole nad postupcima, ovisnošću o raznim psihoaktivnim tvarima, težim poremećajima radnog i socijalnog funkcioniranja, protupravnim ponašanjem i sl.
Ponekad se radi i o tjelesnim poremećajima kod nekih osoba za koje se pretragama ne uspijeva pronaći organski uzrok bolesti. To se često viđa u osoba kod kojih poremećaj psihičkog funkcioniranja ima naglašenu ulogu u nastanku i intenzitetu simptoma pojedinih stanja poput gastritisa, ulceroznog kolitisa, ulkusne bolesti, astme, migrene, pruritusa, poremećaja srčanog ritma, povišenog krvnog tlaka i dr.

Kako se pripremiti?

Poželjno je pripremiti medicinsku dokumentaciju eventualnog ranijeg psihijatrijskog ili drugog liječenja, a u nedostatku iste ponijeti popis lijekova koje pacijent trenutno uzima.

Pregled psihologa

Što je psihološki pregled?

Ovisno o vrsti problema, razlogu upućivanja i zahtjevima liječnika specijalista koji je klijenta uputio, psihološki pregled prilagođava se individualnim potrebama. Uvidom u medicinsku obradu i u razgovoru s klijentom donosi se procjena o opsegu i sadržaju pregleda koji može biti napravljen kroz jedan ili više susreta.

Klinički pregled psihologa može sadržavati procjenu strukture ličnosti, intelektualnih i mnestičkih sposobnosti. Kad se psihologijska obrada radi na prijedlog specijalista psihijatra ili diferencijalne dijagnostike kod sumnje na psihosomatske bolesti, naglasak je na procjeni ličnosti. Kad se radi procjena za potrebe specijalista neurologa i sumnje na neurodegenerativne bolesti s problemima pamćenja, naglasak je na intelektualnom funkcioniranju i pamćenju. Ipak, radi objektivnosti, boljeg razumijevanja tegoba, a često i njihove isprepletenosti na razini svakodnevnog funkcioniranja, u svim se slučajevima  psihologijskim pregledom nastoji obuhvatiti svaki od navedenih segmenata. To zahtijeva primjenu opsežnog polustrukturiranog intervjua, uvid u medicinsku dokumentaciju i psihologijsko testiranje individualno prilagođene baterije psihologijskih testova. Kad je moguće, uz suglasnost klijenta, heteroanamnestički podaci prikupljaju se i u razgovoru s bliskim članom obitelji.

Pregled dječjeg psihologa

Pregledi dječjeg psihologa odnose se na problematiku iz područja dječje psihologije.
Dječja i adolescentna psihologija je posvećena psihičkom razvoju djeteta i adolescenta, razvojnim varijacijama i odstupanjima od prosječnog razvoja te različitim psihičkim tegobama koje mogu nastati u ranom razdoblju života. Od samog rođenja i u prvoj godini života se mladi roditelji mogu susresti s teškoćama u brizi oko djeteta i mogu postati uznemireni i zabrinuti. Svako je dijete posebno jednako kao što je i jedinstvena kombinacija djeteta i njegovih roditelja. Govoriti o fizičkom i psihičkom razvoju znači uopćavati, a djeca su različita i mnogo puta tempo razvoja, način majčine njege, pojedine osobine djeteta posebno one koje su vezane za temperament (skup bioloških osobitosti u reakcijama na okolinu) navode roditelje da se zapitaju je li sve u redu s njihovim djetetom. Najčešće su pitanja potaknuta strepnjom roditelja i njihovom nesigurnošću jesu li oni dovoljno dobri roditelji. Biti roditelj je težak zadatak i niti jedna knjiga ne daje dobru pripremu i odgovore na sva pitanja a savjetovanje i razgovori u obitelji s članovima koji su iskusniji ponekad mogu i smanjiti samopouzdanje roditelja.

Dječji psiholog se bavi čestim problemima koje roditelji ponekad zanemarivaju: pretilost, neobjašnjivi bolovi (bolovi stomaka...), bezvoljnost, problemi u školi, problemi u temperamentu, promjene raspoloženja...