POSLOVNI KORISNICI

Prevencija je najbolji alat medicine koji teži sprječavanju bolesti. Ako je bolest neizbježna, onda njeno otkrivanje u ranom stadiju omogućuje uspješnije  liječenje. Zbog toga je prevencija jedno od najvažnijih i najisplativijih ulaganja poslodavca koji drži do svojih radnika.

 

Po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije sistematski pregledi obuhvaćaju pregled interniste sa EKGom, spirometriju, laboratorijske nalaze (biokemija i hematologija), ultrazvučni pregled abdomena a za žene još i ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, mamografiju. Ovi pregledi se ako postoji potreba mogu proširiti. Jednom godišnje neophodno je uraditi laboratorijsku analizu krvi koja je bitan pokazatelj zdravstvenog stanja. Ako u organizmu postoji neki poremećaj, disbalans zdravstvenog stanja, analiza krvi će nas usmjeriti u pravcu daljnje dijagnostike.

Poliklinika Vitalis po zahtjevu poslodavca nudi sistematske preglede koji se obavljaju isti dan i za veći broj ljudi. Nudimo sve vrste i pretrage vezane za zdravstvenu zaštitu i medicinu rada.

Također Poliklinika Vitalis svojim poslovnim klijentima nudi jedan vid zdravstvenog osiguranja, koji uključuje i sistematske preglede, te tako poslovni korisnici brinu o svojim djelatnicima.

Ova ustanova je do sada organizirala sistematske preglede za više od 100 poslovnih korisnika i uradila preko 5000 sistematskih pregleda za njihove djelatnike.

“Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca
 

Član 15.

Mjere specifične zdravstvene zaštite koje mora obezbijediti poslodavac s ciljem stvaranja uslova za zaštitu zdravlja zaposlenika na radnom mjestu i podsticanja zdravstveno odgovornog ponašanja, usmjerene su na provođenje:

1) mjera za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti, sprečavanje povreda na radu i pružanje odgovarajuće prve pomoči;

2)  mjera za zaštitu zdravlja zaposlenika koji su na radnom mjestu izloženi posebnim opasnostima za zdravlje;

3)  mjera zdravstvene zaštite propisanih posebnim propisima."

 

"Radi provođenja mjera iz stava 1. ovog člana, poslodavac organizuje i obezbjeđuje iz svojih sredstava zdravstvenu zaštitu zaposlenih koja obuhvata najmanje:
 
1) liječničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za rad po nalogu poslodavca;
 
2) provođenje mjera za sprečavanje i rano otkrivanje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i sprečavanje povreda na radu;
 
3) preventivne preglede zaposlenih (prethodne, periodične, kontrolne i ciljane preglede) u zavisnosti od pola, uzrasta i uslova rada, kao i pojavu profesionalnih bolesti, povreda na radu i hroničnih bolesti; ..."
*poveznica na kompletan tekst zakona
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Sludžbene novine Federacije BiH
broj 46/10