dr. Petar Pušić

Rođen je u Mostaru gdje je završio osnovno obrazovanje i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2010. godine kao odličan student. Po završetku studija pripravnički staž obavlja u Domu zdravlja Mostar, nakon čega dvije godine radi u Službi hitne medicinske pomoći DZ Mostar.