dr. Danijela Kraljević

dr. Ante Damjanović

prim. dr. sc. Zdravko Kuzman

mr. sc. Ana Boban Raguž, dr. med

dr. Teo Tomić

prim. sc. dr. Željka Bilinovac

prof. dr. sc. Biserka Rešić

prof. dr. sc. Marijan Saraga

prof. dr. sc. Željko Rončević

dr. spec. Vladimir Jegdić