Nevena Pandža

Smatra kako je personalizirana prehrana ključ dugotrajno održivih navika sa ciljem dobrog tjelesnog i mentalnog zdravlja, gdje se fokus stavlja na uključivanje raznolike hrane koja donosi benefite, a ne na isključivu i restriktivnu prehranu