dr. sc. Fila Raguž

prof. dr. sc. Slavica Ćorić

Stručni radovi

U časopisima i zbornicima

Emfizematozni pijelonefritis u bolesnika sa oštećenom tolerancijom glukoze, Diabetologia Croatica 30-3;97-100

Prikaz bolesnice s hipertenzijom i infrarenalnom stenozom aorte. Prikaz slučaja-Osmi stručni skup iz intenzivne medicine.Brijuni.18-21 lipnja 2001.

Projekti

Kontinuirani aktivator eritropetinskih receptora u dijaliznih bolesnika. Financijer je Hoffman-la Roche Ltd.Basel-Predstavništvo za BiH u Sarajevu.radila sam u svojstvu glavnog istraživača od 27.03.2010-31.03.2011.

Dolomites A phase 3.Randomized,Open-Label Active-Controlled Study to Evaluate the efficacy and Safety of roxadustat in the Treatment of anaemia in Chronic Kidney Disease patients Nodt on Dialysis.2016.

 

Pozvana predavanja:

1.Diabetes i hipertenzija. Kongres kardiologa BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar,17-19 svibanj 2007

2.Izbor i priprema bolesnika za CAPD.II dijalizna škola,Vlašić,11-13.05.2007

3.Etiopatogeneza i klasifikacija glomerulonefritisa. I. nefrološka škola, Neum 03-06.11.2006

4. Dijabetes i dijaliza.I. Dijalizna škola, Bihać 20-23.05.2006

5.Mikroalbuminurija i kardiovaskularna bolest,Simpozij Dijabetička nefropatija,

Mostar 07-09-2008

6. Poboljšanje učinkovitosti liječenja anemije u hemodijaliznih bolesnika koji primaju epoetin.3. kongres nefrologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem. Sarajevo, 05-07 svibanj 2010.

7.Izbor modaliteta liječenja peritonejskom dijalizom. Prva akademija peritonejske dijalize, Banjaluka 2010.

8. Kontinuirani aktivator eritropoetinskih receptora u liječenju renalne anemije.Simpozij udruženja liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju,Međugorje 2012.

9.Arterijska hipertenzija u bolesnika starije životne dobi na kroničnom hemodijaliznom programu.3.Hrvatski kongres o hipertenziji,Šibenik 2013.

10.Nove smjernice u liječenju hipertenzije kod kroničnih bubrežnih bolesnika.IX nefrološka škola“Novine u nefrologiji i dijalizi ,Sarajevo 2014 .

11.Pluripotentni efekti vitamina D. Naučni simpozij“Komorbiditeti u kardiovaskularnim bolestima“,2017.

12.Hyperuricemia and chronic kidney disease.5.kongres nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim sudjelovanjem,listopad 2019.

13.Mikroeliminacija kroničnog hepatitisa „C“ u centru za hemodijalizu SKB Mostar. Simpozij Asocijacije infektologa u Bosni i Hercegovini, Mostar 2020.

14. Infektivne komplikacije u bolesnika na peritonejskoj dijalizi.Druga akademija peritonejske dijalize. Banja Luka 2020.

 

 

 

Usavršavanje u inozemstvu:

9th Europena Periotoneal Dialysis Meeting from 9-12 october 2009-Strasbourg, France

4.hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije-Dia Transplant,Opatija 15-18-10-2009

5th Central Euiropean Meeting on Hypertension,October 22-25,2009 Zagreb-slušatelj

XLV ERA-EDTA/European Renal Association- European Dialysis and Transplantation association/Congres, Sockholm( May 10-13,2008)

5.-Hrvatski kongres nefrologije,dijalize i transplantacije s međunardonim sudjelovanjem, Bol, Brač, 18-21 travanj 2008.-slušatelj

ESC/European Society of Cardiology/Congress 2007,September 1-5, Vienna ,Austria

XLIV ERA-EDTA/European Renal Association- European Dialysis and Transplantation association/ Congress, Barcelona, Spain ,june 21-24,2007

XLII ERA-EDTA/European Renal Association- European Dialysis and Transplantation association/ Congress, Istanbul,Turkey, June 4-7,2005

15th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy 17-21,2005

14th European Meeting on Hypertension, Paris, France, June 13-17,2004

World Congress of Nefrology, Berlin, Germany, June,8-12,2003

An Update in Clinical Nephrology- Inter-University Centre Dubrovnik:,29 September-3 October 2003

XXXVI ERA-EDTA/European Renal Association- European Dialysis and Transplantation association Congress, Madrid, Spain ,September 5-8,1999.

/ Svi europski kongresi su stručni i uključaju uz slušanje i rad u radionicama/

Ostalo

-Sudjelovanje na tečaju trajnog usavršavanja liječnika s međunarodnim sudjelovanjem

V simpozij-Dijaliza i kardiovaskulartna stabilnost, Opatija 16 -17 listopad 1997

-poslijediplomski tečaj stalnog usavršavanja liječnika“ Dijagnostika i liječenje bolesti paratireoidnih žlijezda, Zagreb, 20.ožujak 1998

-Osnovnu edukaciju iz kontinuirane ambulatorne peritonejske dijalize/ CAPD/ i automatizirane peritonejske dijalize/ APD/, Tuzla, BiH, 20-31.10.2003

-Tečaj Udruge donorske mreže Bosne i Hercegovine( UDMBiH )za koordinatore o moždanoj smrti i doniranju organa neophodnih za razvoj transplantacijske medicine u BiH, Neum, BiH,21-23.12.2007.

-Certificate of Attendance: GCP Training, 3.November 2008, Podgorica, Montenegro

-HDF-Online Application Training with in vivo therapy, 03-05.03.2009,Tuzla

-Učešće na naučnom simpoziju“ Kardiovaskularne bolesti u Hercegovini“ 25.09.2009,Mostar

-Update in Nephrology and Dialysis.European Accrediation Council for Continuing Medical Education. Sarajevo, 08.05.2010.

0d 2002 član hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Od 2003 član hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju

Od 2004 član Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Bosne i Hercegovine

Od 2002 član ERA-EDTA(European Dialysis and Transplant Association)