dr. Marina Čović

mr. sc. Ana Marija Sulić, dr. med.

Područje znanstvenog i stručnog interesa joj je dermatološka onkologija i dermatološka alergologija i imunologija. Uže područje djelovanja su joj alergologija, korektivna dermatologija /estetska dermatologija/ i dermatološka onkologija. Niz godina sudjelovala je u javnozdravstvenoj kampanji “Euromelanoma”.