NEUROLOGIJA

Neurološki pregled je specijalistički pregled neurologa koji na temelju anamneze, kliničkog pregleda te određenih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.
Pregled neurologa trebate kod bolesti koje se dijagnosticiraju i liječe u neurološkoj ambulanti, kao što su glavobolja, vrtoglavica, neuralgije, epilepsija, poremećaji moždane cirkulacije, moždani udar, demijelinizacijske bolesti (multipla skleroza), neuromišićne bolesti, bolesti ekstrapiramidnog puta (intencioni tremor, bolest nemirnih nogu, Parkinsonov sindrom i bolest), bolesti lokomotornog sutava (ishialgie, torticolis).

Što obuhvaća pregled neurologa?

Neurološki pregled obuhvaća anamnezu, fizikalni pregled kojim se ispituje hod, ravnoteža, rad moždanih živaca, vlastiti refleksi, osjet, spretnost pokreta itd., procjenu tjelesnog i psihičkog statusa te postavljanje dijagnoze, preporuku terapije ili eventualno dodatnih pretraga ili kontrola.

 

KOJU VRSTU DIJAGNOSTIČKE USLUGE VAM PRUŽA POLIKLINIKA VITALIS?

Poliklinika Vitalis u sklopu svoje neurološke ambulante nudi čitavu paletu dijagnostičkih uređaja u sklopu neurologije:

*EEG snimanje

*EMNG snimanje

*MRI snimanje

*MSCT snimanje

VODITELJ ORDINACIJE
DAVOR BATINIĆ, dr. med.
spec. neurologije
Liječnik neurološkog centra SKB Mostar. Jedan od perspektivnih liječnika iz polja neurologije u regiji. Naš stalni član i
suradnik.
EEG snimanje

Što je EEG?

EEG je funkcionalna, neinvazivna metoda koja registrira električnu aktivnost neurona (moždanih stanica). Mozak se sastoji od miliona neurona koji su električni aktivni, zahvaljujući električnoj aktivnosti koja postoji na njihovoj membrani. Oni komuniciraju putem električnih impulsa i aktivni su cijelo vrijeme, čak i kada spavate. Ova se aktivnost prikazuje kao valovita linija na EEG snimci.

Zašto se radi EEG?

Glavna vrijednost ove pretrage je u dijagnostici poremećaja svijesti. Dodatno se primjenjuje kod glavobolja, nakon traume glave, u nekim metaboličkim poremećajima ili oblicima smetnji pamćenja. Daleko manju ulogu ima kod nekih drugih neuroloških bolesti (moždani udar, multipla skleroza, tumori mozga), a gotovo nikakvu kod ekstrapiramidnih ili neuromuskularnih bolesti.

EMNG snimanje
 
​EMNG je nezamjenjiva metoda kod bolesti mišića i perifernih živaca. Sastoji se od dva dijela – neurografije i miografije. Neurografijom se ispituje brzina provodljivosti motornih i osjetnih živaca te kvaliteta odgovora koji se pri tome dobiju. Koriste se površne elektrode, a stimulira se strujom promjenljive jakosti koja nije posebno neugodna. Miografija ispituje primarnu bolest mišića prvenstveno sterilnom igla elektrodom što nije posebno ugodno, ali je metoda nezamjenjiva jer daje pravi odgovor o realnom stanju mišića. Da bi se koristila samo u iznimnim slučajevima prije pretrage se uzme detaljna anamneza i neurološki status. Ponekad se radi i površnim elektrodama, ali daje uočljivo manje pouzdane podatke.