MEDICINA RADA

& SISTEMATSKI PREGLEDI

SISTEMATSKI PREGLEDI krojeni po vašoj mjeri

 

Pakete usluga za sistematske preglede radimo u dogovoru s poslodavcima ili na individualni zahtjev. Paketi se sastavljaju uz konzultacije s liječnikom medicine rada koji je odgovoran za provedbu i koordinaciju svih pregleda.

LIJEČNIČKA UVJERENJA

 

Naša ordinacija medicine rada provodi liječničke preglede radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje različitih poslova i dužnosti (vidi dolje).

Akreditirani smo za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja (Licenca Ministarstva fBiH).

VODITELJ  MEDICINE RADA:
dr. JURAJ MARIĆ, spec. medicine rada

 

Doktor Juraj Marić je specijalist medicine rada s dugogodišnjim iskustvom.

VRSTE LIJEČNIČKIH UVJERENJA

 

 • Vozača i kandidata za vozače svih kategorija motornih vozila

 • Upis u srednje škole i fakultete

 • Rad na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada

 • Rad u području izloženosti (rad s izvorima ionizirajućih zračenja)

 • Članove posade pomorskih brodova, brodica i jahti

 • Članove posade brodova unutarnje plovidbe

 • Članove lovačkih društava i slobodne lovce

 • Čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

 • Privatnog detektiva

OBAVLJANJE LIJEČNIČKIH PREGLEDA ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

 

 • letačko osoblje: piloti aviona, helikoptera, jedrilica, piloti motornih jedrilica, piloti zračnih brodova, balona, zrakoplovno sportskih jedrilica, padobranci, piloti parajedrilica, ovjesnih jedrilica, ultralakih jedrilica, navigatori, inženjeri leta

 • zrakoplovno tehničko osoblje: mehaničari, inženjeri i tehničari

 • zrakoplovno prometno osoblje

 • pomoćno zrakoplovno osoblje

 • osoblje nadležno za sigurnost zračnog prometa

 • osoblje kabinske posade zrakoplova: domaćice i domaćini zrakoplova