KARDIOLOGIJA

ERGOMETRIJA U OPTEREĆENJU

 

je nezaobilazna metoda ispitivanja u kardiologiji. Ova pretraga nam pruža važne informacije o preostalom fizičkom kapacitetu pacijenta i o subjektivnim tegobama u vrijeme i nakon opterećenja. U našoj se Poliklinici primjenjuje protokol pretrage koji se izvodi na sobnom biciklu, gdje se prilikom bicikliranja korisniku povećava otpor svake tri minute. Za vrijeme izvođenja ove pretrage korisnik je priključen na EKG monitor i monitor tlaka. Ova pretraga se koristi najčešće za prognozu, terapiju i rehabilitaciju bolesnika s koronarnom bolesti i procjenu uspjeha operacije na koronarnim arterijama i srčanim zaliscima. 

24-h HOLTER TLAKA I EKG

 

Upotrebljava se za cjelodnevno praćenje rada srca i/ili krvnog tlaka. Klijentu se postavlja mali aparat oko struka i pričvrste elektrode na prsa i klijent nastavlja sa svojim normalnim aktivnostima i navikama.
Glavne indikacija za nošenje holtera EKG-a su: aritmija, osjećaj lupanja srca, preskakanje srca, bolovi u prsima i analiza rada elektrostimulatora srca (pacemaker-a). Prema uputama liječnika klijent vodi kraći dnevnik "DNEVNIK KORISNIKA" o aktivnostima u toku dana koji će liječniku koji će analizirati snimljene nalaze poslužiti da postavi uzročno-posljedičnu vezu između nalaza i korisnikovog dnevnih aktivnosti.

VODITELJ ODJELA:
prof. dr. sc. Ivica Brizić, dr. med.
spec. interne medicine i kliničke farmakologije s toksikologijom,
subspec. kardiologije
Doktor za višegodišnjim iskustvom u SKB Mostar na odjelu kardiologije. Također višegodišnji sveučilišni profesor i suradnik brojnih svjetskih klinika i centara za srce.
SURADNIK KARDIOLOŠKOG ODJELA:
mr. sc. GORAN ĐUZEL, spec. kardiokirurgije

 

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Mostaru 2004. godine, odlazi u Herzzentrum Berlin (Centar za Srce u Belinu) gdje započinje svoju specijalizaciju iz kardiokirugije koju završava 2011. godine. Od 2013. samostalno vodi odjel kardiokirurgije pri Sveučilišnoj bolnici u Mostaru.

VODITELJ ODJELA INVAZIVNE KARDIOLOGIJE

dr. sc. Ante Anić, dr. med.

spec. interne medicine, subspec. kardiologije sa aritmiologijom

Dr. Ante Anić je jedan od vodećih kardiologa za liječenje aritmija u Hrvatskoj, te je sa prelaskom u Polikliniku Vitalis postao dostupan i za pacijente u Hercegovini.

Ante Anic EP FaceBook_edited.jpg

 

INVAZIVNA KARDIOLOGIJA

 

Poliklinika Vitalis je sa instaliranjem najnovije angio sale u jugoistočnoj Europi - Philips Azurion 7, stekla sve uvijete za rad

 

usluga invazivne kardiologije i elektrofiziološkog ispitivanja srca.

Najčešće invazivne pretrage su :

1. Koronarografija  - kontrastno snimanje koronarnih ili srčanih arterija s prikazom rentgenske slike na monitoru u " živom vremenu ". Pretraga se najčešće izvodi uvođenjem katetera (debljine 2 - 3 mm) u arteriju u preponi. Iz nje se ulazi u aortu, odnosno od periferije prema srcu. Kao prve grane aorte, kada ona izađe iz srca, su upravo srčane ili koronarne arterije - lijeva i desna. Započinju kao maleni otvori - ušća u stijenci same aorte i potom se granaju od površine srca prema njegovoj unutrašnjosti, u obliku gusto isprepletene mreže. Kateterom se uđe u ušće jedne, a potom i druge koronarne arterije. Daje se kontrast koji ispuni cijelu žilu i sve njene ogranke, poput grana na stablu čiji je korijen aorta. Koronarografija se danas izvodi u posebnim okolnostima i uvođenjem katetera u arteriju na ruci, s istim načinom snimanja kao i nakon punkcije arterije u preponi. Kada se ne planira dalje interventno liječenje (proširenje žile i stavljanje "stenta"), koronarografija se može napraviti davanjem kontrasta u venu na ruci uz snimanje velikom brzinom tzv. "multi slize" pojedinačnih tankih slojeva kompjuteriziranom tomografijom koje se digitalnom obradom rekonstruiraju u pokretnu sliku - pretraga se zove MS (multi slize ) CT (kompjutorizrana tomografija) koronarografija. Daljom pažljivom analizom koronarograma uočavaju se promjene na srčanim arterijama (suženja, začepljenja, raslojavanja), i potom se odlučuje o daljem liječenju.

2. Elektrofiziološko ispitivanje - služi za dijagnozu i liječenje poremećaja srčanog ritma i smetnji provođenja. Izvodi se uvođenjem specijalnih elektroda po standardiziranim protokolima u desnu pretklijetku iz vena u preponi. Pretraga se također radi pod kontrolom rentgenskog aparata na način da se kateterima programirano stimuliraju desna pretklijetka i klijetka, i istovremeno snima elektrokardiogram (EKG) iz unutrašnjosti srca. Na taj se način dijagnosticiraju različite aritmije, utvrđuje potreba ugradnje elektrostimulatora srca (tzv. pace makera), određuje se njegova vrsta i oblik stimulacije, procjenjuje utjecaj lijekova i dr.

3. Ostale rjeđe invazivne pretrage su kateterizacija srce - kod dijagnoze srčanih grešaka. Najčešće se radi uz koronarografiju, no može biti i samostalna pretraga. Biopsija srčanog mišićaprovodi se dugačkom iglom kod praćenja transplantiranog srca, rijetko kod upala srčanog mišića ili sistemskih bolesti koje zahvaćaju srce.   

ULTRAZVUK SRCA

Ultrazvuk srca je pregled koji doktoru prikazuje pokretne slike srca. Ove slike pomažu da se što bolje procjeni zdravlje Vašeg srca. Tip ultrazvuka koji se najčešće izvodi je neinvazivan i pacijenti ga odlično podnose. Liječnik sa odgovarajućom obukom iz oblasti ultrazvučne dijagnostike koristi specijalnu vrstu gela kako bi lakše pomjerao uređaj koji  se naziva sonda preko prednjeg zida grudnog koša. Ovo omogućava da odbijeni zvučni valovi stvore živu sliku Vašeg srca i srčanih zalistaka na monitoru ultrazvučnog aparata. Prilikom izvođenja ultrazvuka srca nema emitiranja zračenja (radijacije), a ova tehnologija se može koristiti kod ljudi svih uzrasta.

Korist od ultrazvuka srca možete imati ukoliko ste ikada iskusili neobjašnjive bolove u grudima ili lijevoj ruci (ponekad i objema rukama), imate šum na srcu, srčani udar, neki srčani defekt, i/ili imate obiteljsku povijest obolijevanja i umiranja od bolesti srca ili kardiovaskularnog sustava uopćte, mada pored ovih postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih bi Vaš liječnik želio da procjeni zdravlje Vašeg srca.