ELEKTROFIZIOLOGIJA&

INVAZIVNA KARDIOLOGIJA

Poliklinika Vitalis je postala najmoderniji centar za liječenje oboljenja iz polja invazivne kardiologije. Suvremena oprema i vrhunski stručnjaci čine naš centar za srce vodećim u široj regiji.

ELEKTROFIZIOLOGIJA SRCA

Elektrofiziološko ispitivanje srca je invazivna pretraga koja se provodi kod pacijenata u kojih površinski EKG i druge neinvazivne (bezbolne) pretrage ne daju dovoljno podataka za dijagnosticiranje i liječenje poremećaja srčanog ritma.

 

Elektrofiziološko ispitivanje srca provodi se u posebno opremljenom i specijaliziranom Laboratoriju za elektrofiziologiju srca.

Elektrofiziološko ispitivanje provodi se da bi se pojasnila priroda aritmičkih smetnji, te da bi se odredilo mjesto na kojem nastaje aritmija. Tijekom ispitivanja može se pokazati potreba da se preko električnih impulsa koje proizvodi vrh katetera, izazove aritmija koju je pacijent imao u životu.

Ukratko, kod elektrofiziološkog ispitivanja rizik je vrlo mali, a korist koju pacijent njime dobiva vrlo je velika.

INVAZIVNA KARDIOLOGIJA

 

KORONAROGRAFIJA

Koronarografija može biti elektivna (izborna) pretraga kod bolesnika s kroničnim oblicima koronarne bolesti  koju nazivamo stabilnom anginom pektoris, a kod kojih su neinvazivni testovi (ergometrija) jasno pozitivni i koji imaju simptome koji upućuju na progresiju bolesti ili ako se radi o novootkrivenoj angini pektoris, ali pretraga može biti ili hitna kod bolesnika koji imaju sliku akutnog koronarnog sindroma.

Koronarografija se izvodi u sterilnim uvjetima uz lokalnu anesteziju na mjestu arterijskog pristupa i to u posebnim intervencijskim laboratorijima koji se po po osnovnom instrumentu za obavljanje koronarografije (kateter) nazivaju kateterizacijskim laboratorijima ili skraćeno anglosaksonski (CATH-LAB). 

UGRADNJA STENTA

Ako Vam Vaš interventni kardiolog predloži ugradnju stenta, procedura ima za cilj da omogući Vašem srcu normalno snabdijevanje krvlju. Krv srcu, kao i drugim organima, doprema kisik, hranjive tvari i sl. Krv se do organa doprema krvnim žilama-arterijama, koje izgledaju poput malih razgranatih cjevčica.

VODITELJ ODJELA ELEKTROFIZIOLOGIJE I INVAZIVNE KARDIOLOGIJE
dr. sc. ANTE ANIĆ, spec. kardiolog, EHRA

Dr. Ante Anić je liječnik sa dugogodišnjim iskustvom i jedan od prvih liječnika koji je počeo raditi ablacije srca u Zadru. Liječnik koji je svoje usavršavanje obavljao u SAD-u i brojnim europskim centrima za srce.

NAJMODERNIJI CATH LAB U JUGOISTOČNOJ EUROPI

U suradnji sa Philipsom Poliklinika Vitalis je instalirala najmoderniju angio salu u jugoistočnoj Europi sa Allura sistemom sedme generacije.

U ovom modernom laboratoriju se obavljaju sve vrste težih i lakših zahvata iz invazivne kardiologije:

* ELEKTROFIZIOLOŠKO ISPITIVANJE SRCA SA ABLACIJOM

* UGRADNJA STENT-a

* UGRADNJA PACEMAKERA I ICD

* KORONAROGRAFIJA

* BROJNI DRUGI ZAHVATI

angio.JPG