CITOLOGIJA&
PATOLOGIJA

CITOLOGIJA

Citologija je znanost o stanicama. Bazira se na skupljanju spontano izljuštenih stanica (urin, sekret dojke) ili na provociranom uzimanju male količine uzorka tankom iglom, citološka punkcija, ili kod lako dostupnih mjesta (grlić maternice) gdje se stanice “pokupe” špatulom ili četkicom i prenesu na predmetno stakalce (Papa test).

Citolog na osnovu iscrpne analize izgleda stanica i njihovih osnovnih dijelova (jezgre i citoplazme), njihovog rasporeda i odnosa među pojedinim stanicama istog ili drugog porijekla, donosi citološku dijagnozu i mišljenje o kompletnom uzorku te daje potrebne preporuke o daljnjem postupku ili tretmanu, ukoliko su isti potrebni.

PAPA TEST

Papa-test, Papa-razmaz, test po Papanicolauu illi VCE- (vagina-cerviks-endometrij) obrisak je brza, jednostavna i neinvazivna medicinska pretraga kojom se uzima obrisak rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice, a u prvom redu služi za rano otkrivanje karcinoma vrata maternice i promjena koje mu prethode.

PATOLOGIJA

Patologija (patološka anatomija) je znanost koja se bavi proučavanjem bolesti, odnosno promjenama na stanicamatkivima i organima nastalim tijekom bolesti. Naziv je izveden od dviju starogrčkih riječi, πάθος - pathos što znači bol ili patnja te λόγος - logos što znači riječ ili znanost. Makroskopska, mikroskopska i elektronskomikroskopska promatranja su važna u razumijevanju patoloških procesa i promjena koje nastaju tijekom bolesti. Patologija se dijeli na opću i specijalnu patologiju.

Opća patologija proučava reakcije organizma na oštećenja te daje sveobuhvatni pregled bolesti. Ona proučava etiopatogenetske čimbenike i morfološke promjene stanica, tkiva, organa i cijelog organizma, a to su prilagodbe, oštećenja te smrt stanice, upala i reparacija tkiva, neoplazme ili novotvorinegenetski poremećajibolesti imunološkog sustava, poremećaji tjelesnih tekućina i krvi, opće karakteristike infektivnih bolesti, bolesti nastale nedostatkom određenih tvari u organizmu, promjene izazvane djelovanjem okoline, bolesti dječje dobi i bolesti starenja.