Što je Vitalis Zdravstvena kartica i kako se može kupiti?

Naša ustanova nudi vid zdravstvenog osiguranja koje pokriva sve naše usluge: preglede, dijagnostiku, operativne zahvate i brojne druge usluge. Vitalis Zdravstvenu karticu možete kupiti u Poliklinici Vitalis.

Je li potrebno zakazati termin za laboratorijske analize?

Nije potrebno prethodno zakazivati termin za laboratorijske analize. Iste možete obaviti od ponedjeljka do subote u jutarnjem terminu od 7:15-10:30h. Za pacijente sa Vitalis Zdravstvenom karticom bitno je imati pisanu preporuku od strane liječnika za potrebnu laboratorijsku analizu.

Kad se mogu obaviti radiološka snimanja?

RTG snimanje možete obaviti svaki dan uz prethodno zakazani termin (moguće je termin zakazati u istom danu). Nakon snimanja predajemo Vam CD sa snimkom a očitanje liječnika možete dobiti 24-48h nakon snimanja. Termin za CT snimanja možete dobiti u dan vremena, s tim da je poželjno donijeti preporuke od liječnika budući da je začenje u pitanju. Nakon snimanja predaje se CD snimanja, a očitanje liječnika se uruči nakon 48h. Termin za MR snimanja možete dobiti u roku od dan vremena zakazivanja. Vrlo bitna stavka ovoga snimanja da pacijent nema nikakvih stranih tijela u organizmu zbog jačine magnetnog polja. CD snimku možete imati odmah nakon snimanja, a očitanje liječnika 48h nakon snimanja. Za sva radiološka snimanja potrebno je ponijeti sve predhodne snimke i nalaze na uvid. Sve nalaze od Poliklinike Vitalis možete dobiti putem maila, Vibera ili Whatsapp-a.

Vršite li alergotestove?

U Poliklinici Vitalis vršimo 2 načina alergotestiranja. Prvi način testiranja je uzorak krvi za analizu. Ovaj alergotest se vrši u našem laboratoriju i preporučujemo da uzorak krvi obavite u jutarnjem terminu od 7:15-10:30. Nije potrebno zakazivanje termina za ovaj tip alergotestiranja. Drugi način alergotestiranja vrši se prick metodom koju  pak dijelimo na prick inhalatorni i prick nutritivni. Potrebno je zakazati termin kod specialiste pulmologa i alergologa. Oba testa su pouzdani način testiranja na alergente. Vrlo bitna stavka kad alergološkog testiranja je da organizam treba biti čist od antialergenata, što znači da pacijent 7-10 dana prije testiranja ne smije primjenjivati terapiju za alergije.

Kako se može naručiti na fizikalnu terapiju?

Za fizikalnu terapiju obavezan je nalaz specijaliste fizijatra,ortopeda ili neurologa. Ukoliko nemate nalaz specijaliste, možete se naručiti na pregled u Poliklinici Vitalis i odmah nakon pregleda krenuti sa preporučenim tretmanima fizikalne terapije.