MEDICINA

DOSTUPNA

SVIMA

u najmodernijoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u jugoistočnoj Europi

INTERNA MEDICINA - KARDIOLOGIJA - PULMOLOGIJA - GASTROENTEROLOGIJA - IMUNOLOGIJA I REUMATOLOGIJA - FIZIJATRIJA - GINEKOLOGIJA - CITOLOGIJA - UROLOGIJA - DERMATOLOGIJA - RADIOLOGIJA - ORTOPEDIJA - ORL - KIRURGIJA - PEDIJATRIJA - NEUROPEDIJATRIJA - DJEČJA KARDIOLOGIJA - DJEČJA GASTROENTEROLOGIJA - PSIHIJATRIJA - PSIHOLOGIJA - MEDICINA RADA - ANESTEZIOLOGIJA - NEUROLOGIJA - NEUROKIRURGIJA - NUKLEARNA MEDICINA - PATOLOGIJA - LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA - GENETIKA - DIJABETOLOGIJA - ENDOKRINOLOGIJA - DJEČJA PSIHOLOGIJA - NUTRICIONIZAM

 

KALENDAR ZDRAVLJA
>>>NOVOSTI<<<

ELEKTROFIZIOLOŠKO ISPITIVANJE SRCA NA TERET FEDERALNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.
Poliklinika Vitalis na čelu sa timom predvođenim renomiranim stručnjakom dr. Antom Anićem u vrhunsko opremljenoj angio sali obavlja sve vrste elektrofiziološkog ispitivanja srca sa ablacijom. Ovaj renomirani stručnjak je izabrao baš Polikliniku Vitalis i Mostar da bude jedan od najboljih centara za liječenje srčanih aritmija.
 

MAGNETNA REZONANCA 3 TESLA

U Poliklinici Vitalis USKORO možete obaviti sva snimanja magnetnom rezonancom na uređaju jačine 3 TESLA, prvim uređajem ove generacije u BiH.

Uz već postojeću radiološku opremu Poliklinika Vitalis je zasigurno sa novom opremom postala najbolji radiološki centar u široj regiji.